TÜFE ve Yİ-ÜFE Makası Şirketler Aleyhine Kapanıyor, İbre Üretim Şirketleri Aleyhini Gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 yılı Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri açıklandı. 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre TÜFE %1,31 artarken Yİ-ÜFE %0,76 oranında arttı. Ancak yıllık olarak Yİ-ÜFE artışı % 16,37 olurken TÜFE artışı % 11,87 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama rakamlara bakıldığında ise TÜFE % 8,66 oranında artarken Yİ-ÜFE % 8,01 oranında artmıştır.

Veri Merkezleri ve Çağrı Merkezleri İçin “Cazip” Destek ve Teşvikler

Geçtiğimiz haftalarda 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankasının Kuruluşu Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeyle görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programının, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülmesi hükme bağlandı.